info@vietnamdailytour.com.vn + 844. 3747 8557 * 3747 3838

Superior


Superior 3 days 2 nights22$

Aleexandra Kefren, 18 tuổi, hiện đang bán đấu giá trinh tiết của mình với hy vọng sẽ thu về số tiền ít nhất 1 triệu Euro để có đủ tiền mua nhà cho ba mẹ, những người đang phải sống trong cảnh vô gia cư.

Thiếu nữ này đã nảy ra ý tưởng táo bạo như vậy sau khi xem bộ phim “Indecent Proposal”, trong đó nam nhân vật chính đã đề nghị được qua đêm với nữ nhân vật chính với số tiền... 1 tỷ bảng Anh.

“Tôi đã xem bộ phim đó trên TV vào năm 15 tuổi về một cô gái tự bán thân trong một đêm. Tôi đã biết được những cô gái rao bán trinh tiết với giá 3,5 triệu Bảng Anh và tôi hy vọng mình cũng có thể làm được điều đó”, Kefren chia sẻ.

Aleexandra Kefren, 18 tuổi, hiện đang bán đấu giá trinh tiết của mình với hy vọng sẽ thu về số tiền ít nhất 1 triệu Euro để có đủ tiền mua nhà cho ba mẹ, những người đang phải sống trong cảnh vô gia cư.

Thiếu nữ này đã nảy ra ý tưởng táo bạo như vậy sau khi xem bộ phim “Indecent Proposal”, trong đó nam nhân vật chính đã đề nghị được qua đêm với nữ nhân vật chính với số tiền... 1 tỷ bảng Anh.

“Tôi đã xem bộ phim đó trên TV vào năm 15 tuổi về một cô gái tự bán thân trong một đêm. Tôi đã biết được những cô gái rao bán trinh tiết với giá 3,5 triệu Bảng Anh và tôi hy vọng mình cũng có thể làm được điều đó”, Kefren chia sẻ.

Aleexandra Kefren, 18 tuổi, hiện đang bán đấu giá trinh tiết của mình với hy vọng sẽ thu về số tiền ít nhất 1 triệu Euro để có đủ tiền mua nhà cho ba mẹ, những người đang phải sống trong cảnh vô gia cư.

Thiếu nữ này đã nảy ra ý tưởng táo bạo như vậy sau khi xem bộ phim “Indecent Proposal”, trong đó nam nhân vật chính đã đề nghị được qua đêm với nữ nhân vật chính với số tiền... 1 tỷ bảng Anh.

“Tôi đã xem bộ phim đó trên TV vào năm 15 tuổi về một cô gái tự bán thân trong một đêm. Tôi đã biết được những cô gái rao bán trinh tiết với giá 3,5 triệu Bảng Anh và tôi hy vọng mình cũng có thể làm được điều đó”, Kefren chia sẻ.Nội dung div

OTHER TOURS

Empty data